Overleven in de ontmoeting

Overleven in de ontmoeting

Overleven in de ontmoeting Welk masker zet jij op? Hoe red jij jouw leven als dat op het spel staat?   Overleven door levensreddend gedrag. Verbinding maken met de ander is noodzakelijk om als mens te kunnen (over)leven. We hebben in het afgelopen jaar gezien, ervaren, hoe belangrijk het voor ons als groepsdieren is om in…

is het oke om je niet oke te voelen

Is het oké, om je niet oké te voelen?

Is het is oké, om je niet oké te voelen? Een vraag waar je even bij stil mag staan. Zelfs omdat het niet fijn is om je niet-oké te voelen. Als je hoofd in het malen overuren maakt, omdat je even geen oplossing meer ziet. Feit is dat we allemaal wel eens te maken krijgen…

Jouw genogram

Genogram, je familie verbonden

Het genogram vertelt jouw verhaal Een genogram is een schematisch overzicht hoe jouw familie in meerdere generaties met elkaar is verbonden. Om dit overzichtelijk te houden wordt er gebruik gemaakt van standaard symbolen zoals een vierkant voor mannelijke leden en een cirkel voor vrouwelijke leden van het familiesysteem. Alle leden van jouw systeem van herkomst…

uitreiking - natuurlijk natuurlijk

Uitreiking-natuurlijk natuurlijk

Uitreiking is natuurlijk (geweest) Een uitreiking is een natuurlijke reactie om de ander dichterbij te halen. Kenmerkend van de uitreiking is dat het initiatief bij diegene ligt die de toenadering zoekt en niet diegene die erop reageert. Zoals eerder geschreven maak je jezelf kwetsbaar als je uitreikt. Het is immers aan de ander hoe op…

In balans mag het stromen

In balans mag het…Volop!

In balans Ben jij je ervan bewust dat jouw ‘in balans zijn’ verder reikt dan alleen maar jou? Dat de rust die je in dat moment uitstraalt direct van invloed is op de mensen om je heen? Fijn! Het tegenovergestelde is even geldig. Jouw ‘disbalans’ brengt ook het evenwicht van mensen in je omgeving aan…

Jezelf ontmoeten in de ander

Jezelf ontmoeten in de ander

Jezelf ontmoeten in de ander Oké of niet-oké? Ben ik niet-oké en jij juist wel oké, of ben ik oké en jij niet-oké? Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik ervaar weinig positieve energie met deze vraag. En toch herken ik beide o zo goed! Dit schrijven gaat over bewustzijn. Bewust worden en…