DiSC Teamtraining

DiSC – verbinden, vertrouwen, resultaat

Durft jouw team kleur te bekennen? Lees dan hier meer hoe deze DiSC team-training voor teams en afdelingen leidt tot meer verbinding, groei en resultaat!

Vertrouwen als basis voor verbinding en groei

Kleur bekennen is jezelf bloot geven. Spannend! Tegelijkertijd leg je in die kwetsbare opstelling bij uitstek de basis voor gezonde groei en ontwikkeling. Zowel voor het team als voor de individuele leden van het team. Is jouw team klaar voor die stap?
Dán is deze DiSC team training een waardevolle dag om gezamenlijk een stevige basis te leggen voor meer verbinding en verdere groei!

DiSC, opmaat naar Effectiever en Efficiënter communiceren

Verschillende persoonlijkheden in je team dragen bij aan de dynamiek van jouw team. Mag die dynamiek er ook werkelijk zijn? In onze communicatie met collega’s merken we elke dag hoe de onderlinge verschillen verbaal dan wel non-verbaal zich laten gelden. Wat een belangrijke reden is waarom de onderlinge communicatie vaak anders uitpakt dan verwacht en daarom vaak als ineffectief wordt ervaren.
Er is een manier om dat patroon te doorbreken! Het kan namelijk effectiever en efficiënter.

Werkdruk, spanning, stress heeft zijn invloed

Iedereen heeft (onbewust) een eigen voorkeursstijl in zijn/haar gedrag. Op dagen dat het lekker loopt is dat ook het gedrag dat je bij jezelf en je collega herkent. Er zijn veel overeenkomsten of juist veel diversiteit. Je kent elkaar en je hebt geleerd om met elkaar samen te werken.
Totdat je in een andere situatie terechtkomt. Een situatie van stress, spanning, tegenslagen, extra werkdruk of meningsverschillen.
Dan blijkt opeens dat er naast een voorkeursstijl ook ander gedrag bestaat!
Bij jezelf en bij (sommige?) collega’s!

Van onbewust naar bewust is een fikse stap

Er wordt gebruik gemaakt van een DiSC analyse om voor ieder lid van het team het voorkeursgedrag in kaart te brengen en zichtbaar te maken hoe die voorkeuren zich tot elkaar verhouden. En ook….. welk gedrag zich laat zien als de normale patronen wegvallen en welke beweging wordt er dan (onbewust) gemaakt. Dit zichtbaar en bewust maken voor ieder teamlid is al een fikse stap in meer (h)erkenning voor de dynamieken die zich doen gelden in het team. Daarmee is er nog onvoldoende verankerd voor verandering! Er is nog iets te doen!

DiSC, hoe de onderlinge cohesie wordt versterkt

Van elk teamlid zijn de sterke kanten, hoe je communiceert en de mogelijkheden voor groei in kaart gebracht. Het geeft de leden de mogelijk om ieders individuele effectiviteit te vergroten. Meer inzicht in jezelf creëert tegelijkertijd ook ruimte voor betere samenwerking en communicatie. Tijdens de training werken we aan het versterken van de onderlinge cohesie van het team. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer kwetsbaarheid. Omdat het juist in die kwetsbaarheid is waar het eigen ego een stapje opzij kan zetten, er meer openheid voor elkaar kan bestaan en een leeromgeving kan worden opgestart.

Leren toepassen van opgedane kennis met DiSC

Samenvattend is deze trainingsdag dé dag waarop de teamleden het eigen gedrag en die van de collega’s in kaart gebracht zien. De ervaring leert dat dit heel verrassend is! (zelfs als je al meer dan 20 jaar samenwerkt) Er wordt theorie gedeeld en veel praktisch geoefend met de nieuw verworven kennis en opgedaan vertrouwen. Daarnaast wordt ervaren en geoefend hoe het gedrag kan worden herkend van collega’s buiten het team, en op welke manier er dan effectief en efficiënt kan worden gecommuniceerd.

Gecertificeerd persoonlijk DiSC rapport als startpunt

Vooraf aan de trainingsdag wordt voor elke deelnemer een persoonlijk, gecertificeerd, DiSC rapport opgemaakt die als uitgangspunt dient voor de training.De investering voor deze trainingsdag is afhankelijk van het aantal deelnemers en gewenste locatie. De training wordt altijd voorafgegaan van een persoonlijk gesprek om de gewenste doelstelling(en) te bepalen.

In de huidige tijd, wordt er steeds meer van het team gevraagd. Zoals met iedere verandering reageert ook in deze situatie iedereen verschillend. Maar waarom eigenlijk?  Hoe kunnen we als team daarop inspelen? Hoe blijf je als team betrokken bij elkaar? Verbinden, Vertrouwen, Resultaat.

    Wij willen als team aan de slag met DiSC:

    Alternatief voor een teamtraining?

    Klik hier om meer mogelijkheden met DiSC te ontdekken.