met inzicht excelleren

Communiceren en excelleren met DiSC

Werk jij graag met anderen samen?

Of voel jij je meer op je plek als je solistisch jouw taak kunt uitvoeren?

En hoe werkt dat voor het team in zijn geheel?

Een DiSC-rapportage is jouw hulpmiddel om in kaart te brengen hoe jij je verhoudt tot je collega’s en hoe je in de onderlinge samenwerking elkaar ontmoet. Met het persoonlijk profiel krijg je meer inzicht in je eigen voorkeursgedrag. Wat zet jij in om in je werkomgeving optimaal te communiceren en te excelleren?

Wat het profiel jou vertelt

In het kort vertelt jouw profiel hoe jij

 • omgaat met problemen en uitdagingen,

  • anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt,

   • reageert op veranderingen in je omgeving,

    • omgaat met regels, details en procedures.

    Inzicht en handvatten voor ondernemers en managers

    Het meeste rendement van medewerkers wordt gehaald als ze kunnen werken op de plek die goed aansluit bij de kwaliteiten van de medewerker. Goede reden om als ondernemer/manager een persoonlijk DiSC-profiel aan te vragen voor je medewerker(s). Het geeft inzicht én handvatten opdat medewerkers ingezet kunnen worden op die plaats waar ze optimaal tot hun recht komen en kunnen excelleren.

    Excelleren met DiSC, omdat het mag schuren

    In hoeverre vullen de teamleden elkaar aan? Het is juist diversiteit in het team die ruimte schept voor ontwikkeling. Want het mag onderling best af en toe ‘schuren’. Met de daaruit ontstane wrijving wordt de energie opgewekt om samen te excelleren.

    Om die diversiteit na te streven is DiSC een bewezen tool in sollicitatieprocedures. Ik neem graag contact met je op voor alle mogelijkheden met DiSC. Maatwerk is vanzelfsprekend.

    Als TEAM aan de slag?

    Als team aan de slag met DiSC? Lees meer over de mogelijkheid om als team gezamenlijk aan de slag te gaan met de persoonlijke profielen. Een actieve training als 1-dag of als dagdeel-training.

    Excelleren met DiSC

     Een persoonlijk DiSC profiel: