Joan Meints coach | begeleider | trainer

Joan, mijn verhaal

Iedereen heeft een eigen persoonlijk verhaal en dat geld ook voor mij. Het verhaal waarvan je pas ontdekt hoe uniek en bijzonder het is als je jouw verhaal met anderen deelt en er op gereageerd mag worden. Als vijftiger had ik al een heel leven achter mij voordat ik mijn eigen verhaal pas écht leerde kennen en het verlangen om mijn verhaal beter te leren begrijpen steeds groter werd.

Je verhaal in een nieuw perspectief

Hoewel ik mijn eerste ervaringen met coaching niet als plezierig heb ervaren werd ik wel geraakt. Er werd iets in mij wakker geschud, een nieuwsgierigheid gewekt die ik in het begin vooral als beangstigend heb ervaren. Je eigen verhaal in een ander perspectief plaatsen raakt aan je overtuigingen, aan je eigen normen en waarden, je identiteit en daarmee ook aan je loyaliteit.
En dat heeft pijnlijk geschuurd en voor twijfel gezorgd.

Eenmaal gewend om mijn eigen vraagstukken te onderzoeken en aan te gaan, ontdekte ik de kracht van coaching om je als mens verder te ontwikkelen. Pragmatisch en doelgericht besloot ik dan ook in 2010 om mij te bekwamen in coaching en het verder ontwikkelen van mijn kwaliteiten als trainer met als doel om in 2015 te gaan werken als zelfstandig coach en trainer.
En dat is gelukt! Inmiddels werk al meer dan vijf jaar als zelfstandig coach en trainer.

Voorbij de twijfel over jezelf

Ik merk dagelijks in hoeverre mijn eigen ontwikkeling van invloed is op mijn begeleiding. Je kunt iemand niet verder helpen dan waar jezelf bent geweest. Voorbij de existentiële vragen, de verbijstering, de hoop, het enthousiasme, het verdriet en de pijn. Voorbij het verlies, voorbij het loslaten van personen en materie, voorbij de twijfel over jezelf en anderen. Dat maakt dat ik voortdurend bezig blijf met het openen van (innerlijke) dichte en soms nog onopgemerkte deuren.
Die voortdurende nieuwsgierigheid naar wat (nog) buiten mijn bereik ligt kenmerkt mij als mens, als Joan.

Ik combineer in mijn werk een doelmatig pragmatisme met veel geduld om zonder oordeel te luisteren en te voelen wat er is. Dat is soms confronterend en altijd liefdevol.
Jij bent uniek, jij hebt jouw eigen verhaal, en dat is wat je meeneemt in het contact, in de ontmoeting, met de ander. Het antwoord zoekend op de vraag: ‘Wie en wat neem ik van mijzelf mee in de ontmoeting met de ander?’

Symbolen in de naam

In mijn naam heb ik twee symbolen opgenomen. De ‘J’ als een pijl naar boven en de ‘M’ als een sierlijke golfbeweging. De pijl naar boven staat voor het verlangen van de mens naar heelheid en gezondheid en de golf staat voor de beweging die ontstaat als je ruimte geeft aan je verlangen.
Het krachtige en doelgerichte ‘in een rechte lijn naar boven’ wordt genuanceerd door de geduldige ‘golfbeweging die met ups en downs blijft bewegen’.

Joan houdt van….

Een stukje ‘meelopen’ in het proces van ontwikkeling zoals jij dat wilt aangaan. Op basis van gelijkwaardigheid samen verkennend welke mogelijkheden jou passen. Taak- mens- en doelgericht, luisterend, confronterend, spiegelend, de juiste vragen stellend, verhelderende interventies uitvoeren met oog voor de omgeving waarin jouw vraag is ontstaan.

Ik houd van het menselijke contact, van het geven en ontvangen van vertrouwen en van de gedachte dat alles een doel dient.

Zullen we persoonlijk kennismaken?

JM verklaard