Joan Meints

coach | begeleider | trainer

Joan, van toenadering, afstand en plek

In de ander ontmoet je telkens weer iets van jezelf. Het is een wijze les die ik heb geleerd. Maar wel pas nadat ik er voor open kon staan hoeveel we als mensen van elkaar kunnen en mogen leren. Voor mij is ontmoeten nog immer een beweeglijke dans van toenadering en afstand. Met steeds meer vertrouwen dat ik mag gaan én weer terug mag komen. Telkens opnieuw.

Zonder oordeel aannemen wat er is

Toenadering en afstand. Het is een thema waar ik veel persoonlijk werk op heb gedaan in bewustzijn dat het nog niets aan actualiteit heeft ingeboet. Van hier uit mag ook jouw thema er zonder oordeel zijn en kan ik op mijn eigen plek blijven staan.

Hoewel er altijd een ‘onbestemd’ verlangen van zorg voor de ander is geweest, heb ik dit verlangen een groot deel van mijn leven vakkundig onderdrukt. Loyaliteit aan mijn systeem van herkomst en daardoor (on)bewust geen eigen plek (kunnen) innemen is mij niet vreemd.

Betekenis geven aan wat je waarneemt

Als mensen geven wij betekenis aan wat wij waarnemen. Dat houdt in dat wij alleen dát in de ander kunt zien wat al in onszelf aanwezig is. Voor mij betekent dat ik een scherpe blik heb op toenadering en afstand en op plek verwisseling. Vanuit eigen ervaring en opleiding kan ik daar goed mee werken.

Mijn opdracht

Vanuit de kracht en stevigheid van mijn eigen ingenomen plek, zachtheid op laten bloeien beschouw ik als mijn mijn levensopdracht. Ik heb mijzelf toestemming gegeven om deze levensopdracht te omarmen en te ervaren als een voortdurend leerproces

Mijn grootste stap

In 2010 heb ik besloten om stappen te gaan zetten voor mijn eigen praktijk. Een praktijk die steeds meer gegroeid is naar de plek waar je kunt leren aan te nemen wat jou toekomt en daar te laten wat niet voor jou is bestemd. Dat klinkt groot, maar de grootste stap die ik kon zetten is:

  • Het geven van permissie om mijzelf in wie ik ben, vanuit een ander perspectief te bezien.

En met die toestemming is er geen weg terug. Het is de weg vooruit, vaak in een golfbeweging. De weg van en naar heling. We koesteren immers als mensen (onbewust) het verlangen om heel te zijn.


    Ik begeleid je graag in jouw allergrootste stap, de ontmoeting met Jezelf.

    Ons verlangen naar heelheid en gezondheid maakt het mogelijk een beweging te maken