Opstellen van verlangen

 “De vraag
die het dichtst
bij je hart ligt
vertelt van verlangen”

Verlangen

een systemische methode voor traumaverwerking

Opstellen Verlangen

Opstellen van Verlangen is een systemische methode voor trauma-verwerking. Steeds vaker wordt de impact van vroegkinderlijk trauma op ons functioneren onderkend. Met deze manier van werken kun je dynamieken in jezelf onderzoeken. Wat je eens van jezelf (noodgedwongen) hebt afgesplitst wordt weer zichtbaar.  Dit zelfresonantie-werk is helend, verbindend, integrerend, liefdevol en gaat uit van de eigen regie en autonomie. In een groepsopstelling of individuele opstelling.

Verwerken van trauma met zelf-resonantie

Individuele opstelling

We onderzoeken de verschillende ‘stemmen’/delen in jezelf die samen jouw gedrag en beleving beïnvloeden. Dit gaat voorbij wat je met je ‘hoofd’ weet. Welk deel in jou is jouw heldere, gezonde, volwassen essentie? Welke delen van jou zijn een reactie op een intense ervaring? Wat zijn je strategieën om te kunnen (over)leven? Het laat zich altijd zien.

Vanuit het resoneren met de verschillende delen van je verlangen ontstaat een opening naar nieuwe inzichten, handvatten of een innerlijke verschuiving van perspectief.

Individueel opstellen van verlangen

“Opstellen van het Verlangen – Een methode om naar verborgen (trauma-)dynamieken in jezelf te kijken. Individueel of in groepsverband.

groepsopstelling - Opstellen van Verlangen

wat is afgesplitst mag er (weer) zijn

Groepsopstelling 

Trauma-verwerkingsmethode, zo is deze manier van werken goed te omschrijven. Deze doorontwikkelde vorm van (familie)opstellingen is een ontmoeting met Jezelf. Opstellen van het Verlangen is een andere ervaring dan een familie-opstelling omdat er een andere werkwijze is. Je doet zelf het onderzoek, uiteraard met ondersteuning van de begeleider. Het proces, de inzichten en de heling ontvouwen zich daardoor op jouw tempo. Afgesplitste/verstopte delen van ons ‘zijn’ komen in beeld. Opdat ze geheeld kunnen worden.

Praktische informatie 

 

Jouw persoonlijke opstelling van het verlangen vraagt een investering van € 125,00           Deze afspraak kun je zélf snel en gemakkelijk inplannen. (6 dagen/5 avonden per week in Nieuw-Balinge)

 Jouw opstelling van het verlangen met resonanten vraagt een investering van € 90,00.    Kijk in de agenda voor actuele data van deze groepsopstelling in Smilde. Representanten kunnen ook voor deze vorm van opstellingen hun strippenkaart verzilveren.

Indien gewenst hebben we vooraf telefonisch contact.

Veelgestelde vragen

 

Is er verschil tussen een Familieopstelling en een IoPT opstelling?

Ja, er is een verschil. In een familieopstelling wordt gewerkt met ordenen in jouw systeem van herkomst. Jouw plek in het grote geheel, met alle dynamieken die daarbij kunnen (op)spelen.

In Opstellen van Verlangen is meer een intern onderzoek naar verborgen, verstopte, afgewezen of overlevingsdelen die in de onderstroom jou ervan weerhouden je Verlangen te leven. In een opstelling kunnen familieleden ‘voorbijkomen’.

De overeenkomst is het resoneren met het Veld.  dat kan in een individuele- of groepsopstelling. In het laatse worden anderen gevraagd om voor jou delen te representeren en daarop te resoneren. 

Een representant wordt daarom ook wel resonant genoemd.

Waarom kiezen voor een 'Opstellen van Verlangen?'

Als je jouw overlevingsdelen wilt herkennen of ontmaskeren, dan is Opstellen van Verlangen een aangewezen methode. Het is een methodiek gericht op het Zelf. Het herkennen en vervolgens erkennen van je overlevingsdelen geeft ruimte om je meer/beter met Jezelf te kunnen verbinden. Om je afgesplitste traumadelen te bevrijden is het echter nodig dat je verlangt je diepste pijn te kennen.

Nodig om het Verlangen wat in je leeft te kunnen uitleven.

Een individuele of een groepsopstelling. Wat is de beste keuze voor mij?

Dat is heel persoonlijk en daardoor moeilijk aan te geven of er een béste keuze is. Onbewust ‘werk’ je er naar toe om delen van Jezelf te onderzoeken. Redenenen die meestal aangevoerd worden om te kiezen voor een individuele opstelling hebben te maken met een persoonlijk veiligheidsgevoel.

Ik werk in groepsopstellingen met een kleine groep. Om ook daar een veilige bedding te kunnen bieden.

Ben je er nú aan toe om je Verlangen op te stellen? Dan kun je voor een individuele opstelling al op korte termijn je eigen afspraak inplannen. Groepsopstellingen worden in de agenda ingepland. Je kunt jouw plek (indien beschikbaar) vanuit de agenda reserveren. 

Ik heb geen trauma, dus deze opstelling is niet voor mij. Of...??

In moderne traumaverwerkingstherapie is het uitgangspunt geïntergreerd dat de heelheid van de mens kan worden opgedeeld in delen als in een bepaalde situatie de pijn, stress, de (doods)angst of het verdriet niet uit te houden is. Misschien herken je erin dat jij  je innerlijk verdeeld kunt voelen. En dat het verlangende deel iets heel anders ‘voor ogen’ heeft dan een ander deel van jou. In een opstelling met het verlangen werken we met deze (afgesplitste) delen. Deze afsplitsing kan al op heel jonge leeftijd plaatsvinden. Het overlevingsdeel of -delen komen dan op de voorgrond en bepalen ogenschijnlijk ‘de koers’.

Het intergreren van afgesplitste delen is onderdeel van Heel worden. Het woord heling is dan ook afgeleid van HEEL. In de opstelling werken we met deze delen.

Wat betekent Zelf-Resonantie?

Met deze methode wordt er geresoneerd op delen van Jezelf. Als een gebeurtenis te heftig is geweest en je er geen betekenis aan hebt kunnen geven splits je (onbewust) een deel van jouw Zijn af. Om te kunnen overleven. Hoewel dit niet is voorbehouden aan je kindertijd zijn afsplitsingen uit deze periode diep verstopt. En in de onderstroom aanwezig. Deze vorm van opstellingen is gericht op het resoneren op delen van Jezelf. 

het ongekende leren kennen

Meer over Joan 

Ontkenning is de grote kracht van een overlevingsdeel. Wegduwen, verstoppen, ontkennen wat er óók is geweest. Het heeft er mede voor gezorgd hoe ik mijzelf heb ontwikkeld en heb gemanifesteerd in de wereld. Ook al zag ik het indertijd niet zo, het was overleven pur-sang. Ben ik nu vrij van alle belemmeringen? Helaas! Ik ontdek nog steeds nieuwe delen van mijzelf die erkend mogen worden. En heb ik nog pijn te nemen van wat er niet kon zijn.

Contactgegevens

Joan Meints

Adres: Schepersweg 7
7938 RA Nieuw-Balinge (Dr)
Email: welkom@joanmeints.nl
Mobiel: 06-41829111

KvK: b54702410
BTW: NL001508190B58

Stuur me een berichtje.

Nieuwsgierig wat ik voor jou kan betekenen? Heeft de aangeboden informatie vragen opgeroepen? Eerst persoonlijk contact omdat je nú een stap wilt maken? Stuur een berichtje en ik reageer binnen 24 uur!

(Geen reactie ontvangen? (Bel of app: 06-41 82 91 11)