JIJ in de ontmoeting met Jezelf

In alles wat je doet ben je zelf aanwezig en daarmee mede verantwoordelijk voor wat er in het doen kan ontstaan. Hierop reagerend met “zo ben ik nu eenmaal” is veilig leunen op de gedachte dat er geen andere mogelijkheid of perspectief bestaat.
Een reactie waarmee jij jezelf tekort doet.
In de praktijk voor systemische coaching, begeleiding en training staat de ontmoeting centraal. Het kunnen verbinden met jezelf én de ander om samen (effectief) in de ontmoeting aanwezig te kunnen zijn.

….het is een kwaliteit van mensen om zichzelf en de ander te ervaren in de ontmoeting en zich daarbij van zichzelf bewust te zijn….

Verbinding maken begint bij jezelf

Verbinding maken met de ander is noodzakelijk om als mens te kunnen (over)leven. In elk contact, in elk samenzijn waarin jij betrokken bent, ben je deelnemer in die dialoog. En de manier waarop jij dat samengaan aangaat wordt gevoed door de wijze hoe jij zelf in de ontmoeting aanwezig kunt zijn. Door je in de ontmoeting van het contact (aan)geraakt te weten kun jij de verbinding ervaren.

Jouw Meesterschap achter het masker

In zijn wie je werkelijk bent schuilt jouw Meesterschap!
Door je eigen belemmerende- en helpende overtuigingen en strategieën te ontdekken en te leren scheiden van elkaar, creëer jij ruimte om jouw eigen weg te gaan. Zelfstandig, eigenmachtig, aanwezig, verbindend, krachtig, geloofwaardig en authentiek.
In wie je werkelijk bent vindt je de bron van het effectief, liefde- en waardevol contact! Want het zijn die ontmoetingen waarin je verbonden kunt zijn, die je voeden in je bewustzijn.

Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik iets heb mogen leren. Geen dag waarin ik mij weer en meer bewust mag weten dat elke kleine stap een voorbode is van een volgende stap.

Elk startpunt is een unieke plek

Met coaching, begeleiding of training vergezel ik jou op jouw weg naar binnen, een beweging ingezet vanaf jouw startpunt. Spiegelend, confronterend, kennis overdragend, luisterend, staat steeds zonder oordeel jouw ontmoeting centraal. Omdat iedereen en elke situatie uniek is werk ik met wat zich aandient én wat op dat moment nodig is.

 

Binnen geschetst kader hebben deze woorden een plek:
#NLP #Transactionele Analyse #Systemisch werken #Familieopstellingen #Organisatieopstellingen #DiSC #RoosvanLeary #Feedback #Mannenwerk #Voice Dialoque.

Klik voor info over mij of mijn aanbod.

Voor gelijk contact:
Bel naar Joan, ga naar de contactpagina, of

Delen is fijn: