Privacyverklaring 

Privacy

Ik vind het fijn dat je geïnteresseerd bent in mijn bedrijf, Joan Meints – Praktijk voor systemische coaching, begeleiding en training. Het beschermen van jouw gegevens is mijn zorg. Ik vind het belangrijk dat je je veilig voelt als je mijn website bezoekt, maar ook als het gaat om je persoonlijke gegevens tijdens en na de sessies. Ik neem de bescherming van je gegevens heel serieus. Het nauwgezet volgen van de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voor mij vanzelfsprekend. Hiertoe heb ik de nodige maatregelen genomen. Zo wil ik je op de hoogte brengen wanneer ik welke data verzamel en waar ik deze voor gebruik. Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om ervan verzekerd te zijn dat ik de gegevens beschermingsregels respecteer.

 

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn informatie over je identiteit. Dat houdt o.a. in, gegevens zoals naam, telefoonnummer en email adres. Indie nodig voor ons contact aangevuld met adres en woonplaats. Het is niet noodzakelijk persoonlijke gegevens te overleggen voor het gebruik van mijn website. In sommige gevallen echter, heb ik je naam en adres en verdere details nodig om je de diensten te kunnen leveren die jij wilt. Dit geldt bijvoorbeeld eveneens voor materiaal en goederen die zijn besteld of voor beantwoording van je persoonlijke vragen. Ik laat je weten als ik dit nodig heb. Ik sla gegevens alleen op en gebruik dit alleen als je dat vrijwillig of automatisch aan mij ter beschikking stelt. Als je gebruik maakt van mijn diensten verzamel ik alleen die informatie die nodig is om de door jou gevraagde service te kunnen verlenen. Als ik om aanvullende gegevens zou vragen, betreft het informatie die je ons vrijwillig levert. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt om de gevraagde dienst(en) te leveren en onze eigen legitieme bedrijfsbelangen te beschermen. Aanmeldingsgegevens – ontvangen in elektronische of geschreven vorm – wordt elektronisch verwerkt gedurende het aanmeldingsproces.

Doel van persoonlijke gegevens. Ik gebruik de persoonlijke gegevens die je ons ter beschikking stelt om op je vragen te kunnen antwoorden, je bestelling(en) te verwerken of je toegang te verlenen tot bepaalde informatie. Ik verkoop je gegevens niet aan derden en stel deze op geen enkele andere wijze ter beschikking aan derden.

 

Gebruik persoonlijke gegevens

Ik verzamel, verwerk en gebruik de persoonlijke gegevens die je mij online ter beschikking hebt gesteld slechts voor het doel waar ik je van op de hoogte hebben gebracht. Je persoonlijke gegevens worden dus niet doorgespeeld aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en doorgegeven aan overheidsinstellingen die deze gegevens rechtmatig mogen ontvangen volgens de daarvoor geldige wetgeving of als ik wettelijk verplicht ben dit te doen conform een verzoek van de rechtbank.

 

Duur van de opslag

Al de persoonlijke gegevens die je mij verstrekt hebt, zullen wij niet langer bewaren dan strikt nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is. Zodra de noodzaak van het bewaren niet (meer) aanwezig is zal ik je persoonlijke gegevens binnen een redelijke termijn verwijderen. Rapportage van de sessies worden 5 jaar na de laatste sessie vernietigd. Facturen worden 7 jaar bewaard vanwege controle van de belastingdienst.

 

Cookies

Als je mijn website bezoekt is het mogelijk dat er informatie wordt achtergelaten op je computer in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een webserver naar je computer stuurt en op je harde schijf worden opgeslagen. Bij dit proces worden er geen persoonlijke gegevens van de gebruiker gebruikt, slechts het internetprotocol adres wordt gebruikt. Deze informatie dient ervoor om je automatisch te herkennen als je een volgende keer onze websites bezoekt waardoor navigeren vereenvoudigd wordt. 

Cookies helpen mij bijvoorbeeld om de website beter aan te laten sluiten bij je interesses en wachtwoorden te bewaren zodat je deze niet steeds hoeft in te voeren als je terugkeert op onze website. Je kan mijn website natuurlijk ook bezoeken zonder enige cookies. Als je niet wilt dat mijn computer jouw computer herkent, kan je voorkomen dat je computer deze cookies op de harde schijf opslaat door er in je browser instellingen voor te kiezen dat cookies niet geaccepteerd mogen worden.

 

Onder de 18

Kinderen onder de leeftijd van 18 jaar mogen zonder toestemming van ouders of voogd geen enkele persoonlijke gegevens aan mij beschikbaar stellen. Ik vraag ouders/ verzorgers toestemming om de persoonlijke gegevens van hun kinderen te verzamelen en verstrek deze gegevens net als bij volwassenen niet aan derden.

 

Veiligheid

Ik heb technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Ik ben wettelijk verplicht om me te houden aan de Europese wetgeving AVG en alle informatie vertrouwelijk te behandelen.

 

Wijzigingen in het beleid inzake gegevensbescherming

Ik behoud mij het recht voor om mijn veiligheids- en gegevensbeschermingsmaatregelen aan te passen, mocht dit vanwege technische vooruitgang noodzakelijk blijken. In dat geval zal ik mijn referenties inzake gegevensbescherming ook bijwerken. Let daarom, met het oog hierop, dat je onze meest recente versie hebt.

 Deze gegevensbescherming verklaring is niet van toepassing op enige externe link die ik je op mijn website aan zouden bieden. Als ik links aanbied probeer ik ervoor te zorgen dat deze ook zo veel mogelijk voldoen aan onze gegevens beschermings- en veiligheidseisen. Ik heb echter geen invloed op de nakoming hiervan door andere leveranciers. Zorg daarom dat je de nakoming van deze beschermingseisen controleert op de websites van die andere leveranciers.

 

Recht op informatie, je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kan op elk moment de bij mij opgeslagen informatie over je persoonlijke gegevens opvragen, zodat je je gegevens kunt inzien, aan kan laten passen of kunt laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via mail of post naar Joan Meints – Praktijk voor systemische coaching, begeleiding, training: info@joanmeints.nl t.a.v. Joan Meints, Schepersweg 7, 7938 RA Nieuw-Balinge

 

Recht van verzet

Verder kan je op enig moment je toestemming om je persoonlijke gegevens te verzamelen en te bewaren ongedaan maken. Als je dat wilt neem dan contact met mij op via: Joan Meints – Praktijk voor systemische coaching, begeleiding, training: info@joanmeints.nl t.a.v. Joan Meints, Schepersweg 7, 7938 RA Nieuw-Balinge

 

Vragen, opmerkingen, klachten

Als je ook maar enige vraag hebt of informatie wenst over de gegevensbescherming of verwerking van je persoonlijke gegevens, kan je direct per email contact opnemen via: info@joanmeints.nl en ook in geval je een verzoek hebt omtrent informatie, of opmerkingen of klachten hebt. Komen we er samen niet uit dan kunt u dit melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens neem dan contact met hen op via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Contactgegevens

Joan Meints

Adres: Schepersweg 7
7938 RA Nieuw-Balinge (Dr)
Email: welkom@joanmeints.nl
Mobiel: 06-41829111

KvK: b54702410
BTW: NL001508190B58

Stuur me een berichtje.

Nieuwsgierig wat ik voor jou kan betekenen? Heeft de aangeboden informatie vragen opgeroepen? Eerst persoonlijk contact omdat je nú een stap wilt maken? Stuur een berichtje en ik reageer binnen 24 uur!

(Geen reactie ontvangen? (Bel of app: 06-41 82 91 11)