Jezelf Ontmoeten

>

 “De vraag
die het dichtst
bij je hart ligt
vertelt van verlangen”

Verlangen

resoneren op jouw zielsdelen op weg naar heelheid.

Zelf-Resonantie

Resoneren is meetrillen op energie. Ondanks een magische klank ken jij dit ook. Overal en altijd, maar meestal onbewust. In jouw persoonlijk resonantie-proces onderzoek je mogelijke subdelen van jezelf. Als een gebeurtenis te heftig is geweest en je er geen betekenis aan hebt kunnen geven, splits je (onbewust) een deel van jouw Zijn af. Waarom?

Omdat die afscheiding je helpt de pijn van de traumatische ervaring te overleven. Je overlevingsdeel neemt de regie.

En houdt jouw gefragmenteerd zijn in stand.

De onverwerkte verwonding ingekapseld

De pijn van je hart

Een heftige gebeurtenis die niet verwerkt kan worden. Dat maakt dat dat je levensenergie stagneert. Of op zijn minst niet meer volop stroomt. Omdat de pijn onverdraaglijk is.

Vaak blijkt het geen betekenis kunnen geven teruggrijpt op heftige gebeurtenissen uit je vroege kindertijd. (in de ervaring van jou als kind) Uit imprints die wel een afsplitsing tot gevolg moesten hebben. Want er was geen andere oplossing mogelijk! Om te kunnen leven moest je overleven. Het gewonde hart wordt omwikkeld. Ingekapseld en afgesplitst van jouw Zijn.

Het gesloten hart helpt jou te overleven.

Schuld

“Jouw verlangen als ingang – een methode om dat wat eens in jou gesplitst is geraakt te helen.  

ontmaskeren, masker

(h)erkennen en insluiten van je fragmentatie: Helen

Gesloten hart overleeft

Overleven. Het is een basale kracht die vrijkomt na een afsplitsing. Simpelweg omdat je levensenergie stagneert. Als die energie wegvloeit is er geen leven meer. Alleen nog maar overleven. Is er vroeg in je leven een afsplitsing nodig geweest is een trauma ontstaan in je ontwikkeling. Een telkens opnieuw verhouden tot wat zich aandient is de basis geworden. Gewoon…. om te overleven.

Het opgedaan trauma is ingekapseld en afgeschermd. Het pad lopen naar Heel worden is ruimte geven aan jouw open hart. Daar waar je levensenergie stroomt. Daarvoor heb jij jouw overlevingsdelen te (h)erkennen en in te sluiten..

geef je geopende hart de ruimte

Open in de ontmoeting

Je ware Zelf. Dat wat je ten diepste bent. Het deel van jou waarin je in staat bent je te verhouden tot wat zich in je wereld aandient. Het overlevingsdeel zorgt ervoor dat het trauma niet kan integreren in dit gezonde oorspronkelijke Zelf.

Het resultaat hiervan is vaak dat jij je afgesneden voelt van je eigen gevoel en waar JIJ behoefte aan hebt. Dat je niet meer goed waarneemt wat je lichaam nodig heeft. Je gezonde Zelf bevindt zich niet in je hoofd. Dat maakt het onderscheid maken tussen leven en overleven (vanuit het hoofd) soms moeilijk.

In je resonantieproces mag je het daarom voelen en doorvoelen.

Ontmoeten; Bewust worden en bewust zijn

Praktische informatie 

 

Jezelf ontmoeten in een individueel resonantieproces vraagt een investering van € 125,00.  Deze afspraak in mijn praktijk in Nieuw-Balinge kun je zélf snel en gemakkelijk inplannen.

 Jezelf ontmoeten in een resonantieproces met resonanten is mogelijk in een groepssessie en vraagt een investering van € 100,00. Kijk in de agenda voor actuele data van dit groepsproces. De strippenkaart voor representanten kan voor deze bijeenkomst worden gebruikt.

Veelgestelde vragen

 

Is er verschil tussen een Familieopstelling en Zelf-Resonantie?

Ja, er is een verschil. In een familieopstelling wordt gewerkt met ordenen in jouw systeem van herkomst. Jouw plek in het grote geheel. Met alle dynamieken die daarbij kunnen (op)spelen.

De methode van Zelf-resonantie is een intern onderzoek naar interne verborgen, verstopte, afgewezen of overlevingsdelen die  jou ervan weerhouden je leven ten volle te leven.

De overeenkomst is het resoneren met het Veld. Dat kan individueel of groepsverband. In het laatste worden anderen gevraagd om te resoneren op jouw verlangen.

Met deze methode wordt er geresoneerd op delen van Jezelf. Als een gebeurtenis te heftig is geweest en je er geen betekenis aan hebt kunnen geven splits je (onbewust) een deel van jouw Zijn af omm te kunnen overleven. Hoewel dit niet is voorbehouden aan je kindertijd zijn afsplitsingen uit deze periode diep verstopt. En in de onderstroom aanwezig. Deze werkvorm is gericht op het resoneren op delen van Jezelf.

Hoe werkt deze Zelf-resonantie?

Het uitgangspunt van deze methode is dat er in je leven heftige gebeurtenissen kunnen zijn waar je geen of moeilijk  betekenis aan kunt geven. Dat staat verwerking van die gebeurtenis in de weg. Op dat moment stokt de levensenergie. Om toch door te kunnen gaan wordt je ‘overleving opgestart’. Het zorgt ervoor dat je (tot op zekere hoogte) blijft functioneren. Vaal worden met heftige gebeurtenissen in het Nu oude ontwikkelingstrauma’s geactiveerd. Met bijbehorende overlevingsstrategieën.

In bovenstaand voorbeeld wordt – om door te kunnen leven – delen van je Zijn opgesplitst. Je oorspronkelijk gezonde deel splitst zich op in een trauma-deel, een overleving-deel en het gezonde deel. Elke nieuwe, soms onschuldige, gebeurtenis die lijkt op jouw eerder opgelopen trauma wordt direct, zoveel als mogelijk, door het overleving-deel geneutraliseerd. Je overleving deel zorgt er dus voor dat het trauma-deel uit de wind en onverwerkt afgesplitst blijft. Er kunnen in je leven meerdere afsplitsingen van je Zijn plaatsvinden.

Zoals je met het intypen van een woord op je computer allemaal resultaten gepresenteerd krijgt, zo werken woorden ook met ons bewustzijn. Elk woord resoneert op een ervaring uit je leven. Ook als je daar geen weet (meer) van hebt. In het uitspreken van het verlangen dat dicht bij je hart ligt ligt de resonantie van die woorden opgesloten.

Jouw Zelf-resonantie begint dan ook met het uitspreken van jouw verlangen. 

Resonanten (in een groep) of de begeleider (individueel) resoneren op woorden uit jouw zin. Het is jouw proces, wat inhoudt dat jij de resonant(en) bevraagt naar hun bevinding.

 Als begeleider help ik jou in je zelf-resonantie proces in het duiden van wat zichtbaar wordt gemaakt. Wat zijn trauma delen, waar leef je vanuit je overleving, welke plek heeft het gezonde deel van jou? Vergroten van het gezonde deel en integratie van het trauma is het doel van deze zelf-resonantie.

Individueel of in een groep. Wat is de beste keuze voor mij?

Dat is heel persoonlijk en daardoor moeilijk aan te geven of er een béste keuze is. Onbewust ‘werk’ je er naar toe om delen van Jezelf te onderzoeken en te ontmoeten. Redenen die meestal aangevoerd worden om te kiezen voor een individuele zelf-resonantie hebben te maken met een persoonlijk veiligheidsgevoel.

Of dat je er ‘klaar voor bent’ en op korte termijn aan de slag wilt gaan en er op korte termijn geen groepssessie is ingepland. In een individuele sessie resoneer ik mee op de subdelen van jou.

Ik werk in groepssessies met een kleine groep voor een veilige bedding. Het resoneren gebeurt door deelnemers die zich als resonant hebben aangemeld. Omdat je als resonant ook geraakt kunt worden in je eigen thema’s werkt dat diep door in jezelf.

Ben je er nú aan toe om je Jezelf te ontmoeten volgens deze resonantie-methode? Dan is een individuele sessie door jou meestal al op korte termijn in te plannen. Groepssessies worden in de agenda ingepland. Je kunt jouw plek (indien nog beschikbaar) vanuit de agenda reserveren. 

Helen is het werkwoord voor Heel. Compleet zijn zonder fragmentatie.

In moderne traumaverwerkingstherapie is het uitgangspunt geïntergreerd dat de heelheid van de mens kan worden opgedeeld in delen als in een bepaalde situatie de pijn, stress, de (doods)angst of het verdriet niet uit te houden is. Misschien herken je erin dat jij  je innerlijk verdeeld kunt voelen. En dat het verlangende deel iets heel anders ‘voor ogen’ heeft dan een ander deel van jou. In een opstelling met het verlangen werken we met deze (afgesplitste) delen. Deze afsplitsing kan al op heel jonge leeftijd plaatsvinden. Het overlevingsdeel of -delen komen dan op de voorgrond en bepalen ogenschijnlijk ‘de koers’.

Het intergreren van afgesplitste delen is onderdeel van Heel worden. Het woord heling is dan ook afgeleid van HEEL. In de opstelling werken we met deze delen.

Is één sessie zelf-resonantie voldoende?

Met deze methode wordt er geresoneerd op delen van Jezelf. Als een gebeurtenis te heftig is geweest en je er geen betekenis aan hebt kunnen geven splits je (onbewust) een deel van jouw Zijn af. Om te kunnen overleven. Hoewel dit niet is voorbehouden aan je kindertijd zijn afsplitsingen uit deze periode diep verstopt. En in de onderstroom aanwezig. Deze werkvorm is gericht op het resoneren op delen van Jezelf.

Afhankelijk van de vraag en hoe het zelf-resonantie in jou mag doorwerken bepaalt of je voor nu aan een sessie genoeg hebt. In de praktijk blijkt dat er na een doorwerktijd nieuwe verlangens opduiken om onderzocht te worden. Het is Zelf-resonantie, dus dat betekent dat jij de regie hebt over jouw eigen onderzoek. In frequentie en tijdspad.

het ongekende leren kennen

Meer over Joan 

Ontkenning is de grote kracht van een overlevingsdeel. Wegduwen, verstoppen, ontkennen wat er óók is geweest. Het heeft er mede voor gezorgd hoe ik mijzelf heb ontwikkeld en heb gemanifesteerd in de wereld. Ook al zag ik het indertijd niet zo, het was overleven pur-sang. Ben ik nu vrij van alle belemmeringen? Helaas! Ik ontdek nog steeds nieuwe delen van mijzelf die erkend mogen worden. En heb ik nog pijn te nemen van wat er niet kon zijn.

Contactgegevens

Joan Meints

Adres: Schepersweg 7
7938 RA Nieuw-Balinge (Dr)
Email: welkom@joanmeints.nl
Mobiel: 06-41829111

KvK: b54702410
BTW: NL001508190B58

Stuur me een berichtje.

Nieuwsgierig wat ik voor jou kan betekenen? Heeft de aangeboden informatie vragen opgeroepen? Eerst persoonlijk contact omdat je nú een stap wilt maken? Stuur een berichtje en ik reageer binnen 24 uur!

(Geen reactie ontvangen? (Bel of app: 06-41 82 91 11)