Het fundament is de basis

Het fundament is de basis

Fundament
draagt geduldig
een onmogelijk gewicht
maar alleen in balans.
Draagkracht

De fundering van een huis zorgt voor een verdeling van al het gewicht dat erop rust. Wordt het gewicht onregelmatig verdeelt, dan treedt er spanning op in de muren van het huis. De buiten- én de verbonden binnenmuren. De constructie wringt. Scheuren in de muren zijn waarschijnlijk het onvermijdelijke gevolg.

Jouw benen dragen met de wervelkolom je lichaam. Als fundering van het geheel. Is er beenlengte verschil, dan worden de benen ongelijk belast. Het bekken gaat scheef staan en de wervelkolom wringt. Om onbalans te corrigeren wringt de wervelkolom zich in bochten voor draagkracht. Met gevolgen voor de hele ‘constructie’.

Dorn-therapie is een milde werveltherapie. Gericht op corrigeren van beenlengteverschillen en het losmaken van bindweefsel tussen de wervels. Het is een zachte methode die met de duimen wordt uitgevoerd en die in tegenstelling tot “kraken” geen pijn veroorzaakt. Dorn-therapie is een veilige methode. Zowel reactief als ook preventief.

Dorn-therapie is gebaseerd op het idee dat veel rugklachten worden veroorzaakt door beenlengteverschillen. Bijna iedereen heeft een beenlengteverschil, maar dit kan leiden tot problemen zoals een scheefstaand bekken, heiligbeenverschuivingen, scoliose, lage rugklachten, heupklachten, kniepijn, voetproblemen, verzakkingen, darm- en blaasproblemen en nekklachten. Ook veel organen zijn met de wervelkolom verbonden.

Als systemisch coach en begeleider is mijn zienswijze dat alles en iedereen met elkaar is verbonden. De verbondenheid tussen lichaam en geest is een holistisch principe wat voor mij aansluit. Het lichaam als ‘voertuig’ en signaaldrager van de geest. Vastgezette (spier)spanning laat zich in jouw houding zien. Mogelijk als disbalans.

Een milde werveltherapie: Beenlengteverschil opheffen; Wervels op hun plek duwen; Massage van het bindweefsel rondom de wervelkolom. Deze therapie kan aanvullend worden ingezet op mentale vraagstukken of als afzonderlijke therapie worden geboekt. 

Hoewel een milde en veilige therapie zijn er ook uitzonderingen. Kijk hiervoor op de website bij vraag en antwoorden.

Heb het goed! Joan 

Geef het woorden

Geef het woorden

Ontmoeten 
is meer dan iemand tegenkomen
of bij elkaar zijn.
Je ontmoet niet zoveel mensen

Dit is een blog over woorden. Over iets wat vastzit. Of juist overstroomt. Een blog over willen vertellen. En niet (meer) worden gehoord. Want er is geen tijd, en wel een wachtrij. Er is geen onwil, het is alleen te groot om aan te horen. En dan valt het stil. Woorden blijven onuitgesproken. Omdat ze niet aangenomen kunnen worden.

Zelfredzaamheid als heilige graal

Verdriet, boosheid, eenzaamheid, radeloosheid, machteloosheid, angst, twijfel. Zeven woorden. Jij kent er vast nog wel een paar.  Ik (her)ken ze ook. Niet doorlopend, niet altijd en sommige woorden heel zelden. Maar ik ken ze wel. In de dualiteit van ons bestaan is er voor elke gevoel en emotie ook een andere zijde van die medaille. En wij zijn als mensen groepsdieren. Al heeft het neo-liberale denken geprobeerd dat te ontkrachten en het individualisme en zelfredzaamheid als de heilige graal in de wereld heeft gezet. En met succes! Als een handschoen die precies leek te passen.

Groepsdieren hebben de groep nodig

Tijdens de wandelingen met de hond kom ik dagelijks langs een weiland. Keurig omheind. Een plek voor ezels en paarden. Die net zulke groepsdieren zijn als wij. Dieren die verpieteren als ze voortdurend op zichzelf zijn aangewezen. En reken maar dat de ezel zijn ongenoegen luidkeels kenbaar maakte toen hij alleen in het weiland moest staan. Het paard, soms ook alleen, maakte geen lawaai. Hij was stil en je zag hem gewoon langzaamaan verpieteren. Totdat er een metgezel in de wei werd bijgeplaatst. De gedragsverandering was onmiskenbaar. En niet te missen.

De ontmoeting als overleving

We laten als mens een vergelijkbaar gedrag zien. Heb je het gevoel hebt dat je geen onderdeel van de of een groep (meer) bent, dán gebeurt er iets. Ook als je denkt dat het bij jou wel meevalt. Omdat je altijd wel door mensen wordt omringd. Mensen hebben de ontmoeting met de ander nodig om te (over)leven. Om te kunnen delen, te groeien en zich te ontplooien. Helaas lijkt een steeds grotere wereld de persoonlijke wereld te doen krimpen. Waardoor steeds meer mensen in de massa op zichzelf zijn aangewezen. En wat niet gezegd kan worden vervolgens inslikken.

Al het verlies kent een periode van rouw

Vooruitkijken! Doorgaan! Niet achterom kijken, wat is geweest is immers geweest. De toekomst ligt voor je! En wat is er daardoor toch weinig tijd om elkaars woorden aan te horen. Of om gehoord te worden. De behoefte is ontzettend groot. Maar wie durft die behoefte nog uit te spreken? Iets verliezen betekent rouwen. Hoe groter het gevoelde verlies hoe meer rouw er genomen moet worden. Rouw beperkt zich niet tot het verliezen van een medemens. Al het verlies wat je ervaart kent een periode van rouw. Het is nodig is om je verlies te verwerken. En deze verwerking kent géén tijdsformaat.

Onmacht als bron van gestapelde afwijzing

Gedeelde smart is halve smart. In oude gezegdes en spreuken zit veel wijsheid opgesloten. Je smart delen is niet vragen om oplossingen. Je smart delen is nabijheid voelen, een luisterend oor krijgen. Is je gehoord weten en erkenning voelen voor je smart. Delen is uitreiken naar de ander. Volgens mij willen we dat allemaal. Op zijn minst diep van binnen. Maar we zijn bang geworden. Bang om afgewezen te worden. Bang om in het verdriet van de ander gezogen te worden. En een professioneel oor betekent: Wachten op je beurt. Opnieuw onbedoeld afgewezen?

Zullen we opnieuw beginnen?

Nabijheid ervaren gaat in de contactcirkel over intimiteit. Kunnen en durven delen. Niet noodzakelijkerwijs met woorden. Als je elkaar op een laag kunt ontmoeten waar de nabijheid meer zegt dan woorden is dat heling voor de ziel. Het is de ultieme vorm van gehoord en aangenomen worden met alles wat er is. Doordat we in de huidige tijd zo onthecht (kunnen) zijn, verstild het hart en bemoeilijkt dat de ontmoeting. Luisteren zonder oordeel, we kunnen het allemaal (opnieuw leren). Luisteren zodat er gehoord kan worden. Waardoor jouw woorden (emoties) zich niet vast hoeven te zetten in het lichaam, met alle gevolgen van dien.

Op het moment van schrijven is het Pasen, het voorjaar ontluikt. 

Zullen we weer opnieuw beginnen?

Het mag en het kan.

Telkens opnieuw.